Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Bưu điện tỉnh Quảng Ninh ký kết thỏa thuận hợp tác

Ngày 13/7, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Bưu điện tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác.


Lễ ký hợp tác giữa Bưu điện tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Ninh

Theo đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh sẽ tạo điều kiện để Bưu điện tỉnh giới thiệu các hoạt động, dịch vụ của đơn vị cho cán bộ, hội viên phụ nữ phù hợp yêu cầu thực tế. Bưu điện tỉnh cung cấp các dịch vụ bưu chính chuyển phát; dịch vụ tài chính bưu chính; dịch vụ phân phối truyền thông cho Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh khi có yêu cầu. Bên cạnh đó hợp tác tuyên truyền giới thiệu dịch vụ, quảng bá về các nhiệm vụ chính trị cũng như các hoạt động khác của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trên cơ sở nhu cầu của hội và năng lực mạng lưới của Bưu điện tỉnh Quảng Ninh. Bên cạnh đó, hai bên cũng sẽ hợp tác tổ chức, triển khai các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại Lễ ký, Lãnh đạo hai đơn vị khẳng định, việc hợp tác hôm nay sẽ giúp khai thác tối đa lợi thế mỗi bên để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần hỗ trợ hội viên phụ nữ cải thiện cuộc sống, mang lại lợi ích cho cộng đồng xã hội. Bưu điện tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Ninh có trách nhiệm cùng nghiên cứu và tổ chức triển khai các nội dung trong thỏa thuận hợp tác này phù hợp với tình hình và các điều kiện thực tiễn của địa phương.