Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

6 tháng đầu năm, Bưu điện Việt Nam hoàn thành kế hoạch cả về doanh thu và lợi nhuận

Trong 6 tháng đầu năm doanh thu toàn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đạt 45.6% kế hoạch năm và đạt 101% kế hoạch phân kì từ đầu năm. Đây là thông tin được Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam Chu Quang Hào báo cáo tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm của Bộ Thông tin và Truyền thông vừa diễn ra ngày 14/7/2017 tại Hà Nội.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn chủ trì Hội nghị

Với sự nỗ lực và quyết tâm cao của hơn 4 vạn cán bộ, công nhân viên và người lao động, 6 tháng đầu năm,  tốc độ tăng trưởng của Tổng công ty luôn duy trì ở mức cao tăng 34.3% so với cùng kì năm trước. Lợi nhuận ước đạt 50% KH, tăng cao so với cùng kỳ năm 2016.

Về mạng lưới hoạt động,  Bưu điện Việt Nam tiếp tục đầu tư, nâng cao khả năng đáp ứng của hơn 13.000 điểm phục vụ trên toàn mạng lưới; con người cũng như cơ sở vật chất tiếp tục được mở rộng. Đặc biệt, Tổng công ty đã đưa vào sử dụng hệ thống xe lồng lưới trên mạng đường trục để đảm bảo an toàn hàng hóa và bưu phẩm, bưu gửi của khách hàng, cơ quan Đảng và Nhà nước

Đối với vấn đề thúc đẩy kinh doanh các dịch vụ, Tổng công ty đã thực hiện tổ chức lực lượng bán hàng chủ động để thúc đẩy kinh doanh dịch vụ BCCP, Tăng cường mở rộng phạm vi, quy mô cung cấp các dịch vụ tài chính bưu chính, trong đó có các dịch vụ ngân hàng, bảo hiểm và các dịch vụ thu hộ, chi hộ. 6 tháng đầu năm, các dịch vụ này dù vấp phải tình trạng cạnh tranh gay gắt, song tốc độ tăng trưởng vẫn khá cao. Bên cạnh đó, Tổng công ty đã chủ động làm việc với các nhà mạng để hợp tác kinh doanh, triển khai các thỏa thuận hợp tác với các đối tác lớn trong lĩnh vực phân phối bán lẻ.

Một trong những điểm nhấn của Bưu điện Việt Nam trong 6 tháng đầu năm là tình hình hoạt động đã khởi sắc rất nhiều so với trước đây. Tổng số BĐ-VHX trên mạng lưới là 8.098 điểm, trong đó có 7.736 BĐ-VHX hoạt động (chiếm 96% tổng điểm). số lượng BĐ-VHX mở cửa hoạt động trở lại trong 6 tháng đầu năm 2017: 151 điểm (chiếm 2% tổng điểm). Đa số các điểm hoạt động hiện nay có hiệu quả cao. Đặc biệt các điểm BĐ-VHX đa dịch vụ, doanh thu đạt 30,6 triệu đồng/tháng/điểm. Hiện tại, trên toàn mạng lưới đã tổ chức 3.652 BĐVHX đa dịch vụ, chiếm 47% số điểm BĐVHX đang hoạt động.

Trong 6 tháng đầu năm, Tổng công ty đã đào tạo cho 4.300 nhân viên BĐ-VHX để chuẩn bị triển khai thêm các điểm BĐ-VHX đa dịch vụ giai đoạn 4. Thí điểm triển khai cung cấp dịch vụ hành chính công tại 1.533 BĐ-VHX. Ngoài ra, Tổng công ty cũng tổ chức 140 điểm triển khai mô hình BĐ-VHX đa dịch vụ có chức danh Trưởng BĐ-VHX. Theo đó, những điểm BĐ-VHX này không chỉ có 1 nhân viên mà có đến 2 -3 lao động Văn hóa xã tham gia phục vụ.

Đặc biệt, triển khai quyết định 55/QĐ-TTg về mạng bưu chính phục vụ cơ quan đảng, nhà nước: đã xây dựng hồ sơ giá cước dịch vụ trình Bộ TTTT, Bộ Tài chính; phối hợp với Cục Bưu điện Trung ương khảo sát tình hình cung cấp dịch vụ tại một số địa  bàn, xây dựng quy định, quy trình nghiệp vụ; xây dựng quy định, quy trình phối hợp và điều hành dịch vụ bưu chính...

Phó Tổng giám đốc Chu Quang Hào báo cáo tình hình hoạt động của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam 6 tháng đầu năm

Bên cạnh đó, triển khai quyết định số 45/QĐ/TTg về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, Tổng công ty đã xây dựng quy định, quy trình dịch vụ, giá cước áp dụng và được Bộ Thông tin và Truyền thông chấp thuận triển khai trong thời gian xây dựng thông tư hướng dẫn. Quy định dịch vụ đảm bảo tối thiểu phải đáp ứng quy định trong “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ Bưu chính công ích, dịch vụ công ích. Ngoài ra, Tổng công ty cũng đã xây dựng phần mềm cung cấp và quản lý dịch vụ, kết nối với các Bộ, ngành, cơ quan hành chính, đồng thời xây dựng trang web về hành chính công để phục vụ người dân tra cứu, tìm hiểu và đăng ký sử dụng dịch vụ hành chính công. Đồng thời đã  tổ chức đào tạo, tập huấn cho các đội ngũ cán bộ quản lý các cấp có liên quan, Nhân viên tại các điểm cung cấp dịch vụ, nhân viên giao nhận hồ sơ, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính về nghiệp vụ liên quan đến việc tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, quy trình cung cấp dịch vụ,.. đảm bảo nắm rõ quy định, quy trình để triển khai.

Đến thời điểm hiện tại có 8 Bộ triển khai Quyết định 45 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.  Các Bộ còn lại đang trong quá trình rà soát TTHC, dự kiến trong tháng 7/2017 sẽ công bố TTHC. Đặc biệt, 41tỉnh, thành phố công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích.

6 tháng đầu năm, Tổng công ty đã chủ động làm việc với các Bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố để thúc đẩy việc triển khai thực hiện Quyết định 45 của Thủ tướng Chính phủ. Đặc biệt với sự vào cuộc và chủ trì của các Sở Thông tin và Truyền thông trong việc triển khai Quyết định số 45, các Bưu điện tỉnh cũng giảm bớt thời gian và tăng hiệu quả trong triển khai rất nhiều. Theo đó, số  lượng tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trong 6 tháng đầu năm của Bưu điện Việt Nam đạt trên 4 triệu hồ sơ đã được tiếp nhận và chi trả trên mạng lưới.

Đánh giá cao kết quả thực hiện của các doanh nghiệp thuộc Bộ trong 6 tháng đầu năm 2017, trong đó có Bưu điện Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn khẳng định hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ổn định đã góp phần cho sự tăng trưởng chung của kinht ế xã hội đất nước, kiềm chế lạm phát, đảm bảo kinh tế vĩ mô, an ninh xã hội, giữ vững an ninh trật tự an toàn xã hội. Bộ trưởng khẳng định 6 tháng đầu năm, riêng lĩnh vực bưu chính về cơ bản, các hệ thống thông tin liên lạc và mạng bưu chính phục vụ chỉ đạo, điều hành của các cơ quan Đảng, Nhà nước, các dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công íchđược làm tốt hơn; hoạt động khai thác mạng lưới, vận chuyển, chuyển phát đều được đảm bảo hoạt động động ổn định, an toàn, thông suốt, nhất là dịp tết.

Bộ trưởng lưu ý, trong 6 tháng cuối năm 2017, toàn Ngành cần bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ; Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, đấu tranh chống tham nhũng lãng phí.

Đối với lĩnh vực Bưu chính, 6 tháng cuối năm, Bộ sẽ ban hành các văn bản hướng dẫn và tích cực triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng và Nhà nước. Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng các chính sách phát huy hiệu quả của các Bưu điện - Văn hóa xã.