Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Thông qua Luận án Tiến sĩ “Nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Tổng công ty Bưu điện Việt Nam”

Ngày 19/8/2017, Học viện Tài chính đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Học viện đối với nghiên cứu sinh Phạm Anh Tuấn, Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam với đề tài: “Nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Tổng công ty Bưu điện Việt Nam”.

Hội đồng chấm luận án đánh giá rất cao tính ứng dụng của đề tài tại doanh nghiệp bưu chính lớn nhất Việt Nam. Song song với quá trình nghiên cứu, các nội dung nghiên cứu đã được tác giả ứng dụng trong thực tế quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh tại Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. Qua đó đã đem lại nhiều kết quả tích cực đối với hoạt động của Tổng công ty, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Quang cảnh buổi bảo vệ Luận án Tiến sĩ của NCS Phạm Anh Tuấn

Luận án cũng thể hiện sự đầu tư nghiên cứu nghiêm túc, cùng bề dày kinh nghiệm quản lý và điều hành doanh nghiệp của nghiên cứu sinh. Với 100% ý kiến đồng thuận, Hội đồng đánh giá luận án đã nhất trí thông qua Luận án và đề nghị Giám đốc Học viện cấp bằng Tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Phạm Anh Tuấn

Một số hình ảnh về buổi bảo vệ luận án:


NCS Phạm Anh Tuấn tóm tắt Luận án Tiến sỹ "Nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Tổng công ty Bưu điện Việt Nam"


Hội đồng chấm luận án nhận xét, đánh giá Luận án của NCS Phạm Anh Tuấn

Chủ tịch Hội đồng chấm luận án thông qua Luận án Tiến sĩ và công bố quyết định đề nghị cấp bằng Tiến sĩ cho NCS Phạm Anh Tuấn


Tân Tiến sĩ Phạm Anh Tuấn chụp ảnh kỷ niệm với Hội đồng chấm thi và hướng dẫn khoa học


Gia đình chúc mừng tân Tiến sĩ Phạm Anh Tuấn