Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Sơ kết việc chi trả trợ cấp xã hội thông qua hệ thống Bưu điện

Ngày 31/ 8, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và Bưu điện Quảng Trị đã tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện phương án chi trả trợ cấp xã hội thông qua hệ thống Bưu điện.


Sơ kết việc chi trả trợ cấp xã hội thông qua hệ thống Bưu điện

Kể từ tháng 4 năm 2016, ngành Bưu điện thực hiện chi trả trợ cấp xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội ở 141 xã phường tại 282 địa điểm. Tuy mới triển khai hơn 1 năm nhưng kết quả cho thấy: Việc làm này đã góp phần giảm áp lực công việc cho Phòng lao động thương binh xã hội cấp huyện và công chức lao động cấp xã, phường, việc quản lý tiền mặt có độ an toàn cao hơn so với trước đây trong quá trình luân chuyển từ Kho bạc về Bưu điện xã và đảm bảo tiền đến với đối tượng. Đặc biệt đối tượng và gia đình đối tượng bảo trợ xã hội đồng tình cao và hài lòng với phong cách, thái độ phục vụ của nhân viên cung cấp dịch vụ chi trả.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia ý kiến, chỉ rõ những hạn chế, vướng mắc trong quá trình thực hiện và đề nghị Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thường xuyên phối hợp với Bưu điện trong việc chi trả, nhằm giải quyết kịp thời những phát sinh, vướng mắc, tăng cường công tác giám sát việc chi trả và theo dõi, quản lý đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn. Đối với ngành Bưu điện cần nâng cấp cơ sở vật chất, trang bị thêm bàn ghế, nước uống, báo chí cũng như tăng cường lực lượng bảo vệ tại các điểm chi trả. Đối với các đối tượng ốm đau, đi lại khó khăn nên tổ chức chi trả tại gia đình.