Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Báo cáo đánh giá tình hình tài chính 6 tháng năm 2017

Ngày 15/8/2017, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành văn bản số 110/BĐVN-HĐTV-TCKT gửi Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính về việc Báo cáo đánh giá tình hình tài chính 6 tháng năm 2017.

Xem chi tiết tại đây.