Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Báo cáo định kỳ chất lượng dịch vụ công ích năm 2017

Ngày 09/8/2017, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành văn bản số 30/BC-BĐVN về việc báo cáo định kỳ chất lượng dịch vụ bưu chính công ích năm 2017.

Xem chi tiết văn bản số 30/BC-BĐVN tại đây.
Xem chi tiết báo cáo định kỳ và bảng chỉ tiêu chất lượng dịch vụ bưu chính công ích năm 2017 tại đây.