Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bưu điện TP. Hồ Chí Minh triển khai công tác quý IV năm 2017

Ngày 10/10/2017, Bưu điện TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2017.


Lãnh đạo Bưu điện TP. Hồ Chí Minh khen thưởng cho các bưu cục đạt thành tích SXKD giỏi Quý III/2017

Theo đó, 9 tháng đầu năm, tổng doanh thu đơn vị thực hiện đạt 73,3 % kế hoạch, tăng 7,5% so cùng kỳ năm 2016; doanh thu tính lương đạt 69,7% kế hoạch năm, tăng 28,8% so cùng kỳ năm 2016; chênh lệch thu – chi thực hiện đạt 89,2% kế hoạch năm, tăng 54,7% so cùng kỳ năm 2016; năng suất lao động bình quân gần 275,2 triệu đồng/người, tăng 112% so cùng kỳ năm 2016. Bên cạnh đó, công tác tiếp thị bán hàng, chăm sóc phục vụ khách hàng được chú trọng quan tâm; đường thư đảm bảo thông suốt; các dịch vụ chuyển phát hành chính công được triển khai có bài bản, đảm bảo tốt chất lượng dịch vụ và phục vụ khách hàng...

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận các chuyên đề như: đẩy mạnh phát triển kinh doanh; nâng cao chất lượng các dịch vụ; cải tiến, đổi mới mô hình tổ chức sản xuất và công tác lao động tiền lương. Hội nghị cũng thống nhất 6 nhóm giải pháp, đồng thời phát động Chiến dịch “90 ngày đêm thi đua thi đua nước rút” với quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch quý IV và cả năm 2017. Trong đó, tiếp tục tập trung đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, tiếp thị bán hàng nhằm tăng doanh thu các dịch vụ bưu chính chuyển phát, tài chính bưu chính, thương mại điện tử, dịch vụ quốc tế; thực hiện có hiệu quả các dịch vụ hành chính công, đặc biệt là việc triển khai dịch vụ thu và chi trả bảo hiểm xã hội; sử dụng hiệu quả chi phí để tập trung cho sản xuất kinh doanh; nâng cao chất lượng dịch vụ, nâng cao năng suất lao động; tăng cường ứng dụng tin học hóa vào quản lý; đảm bảo an toàn các mặt hoạt động của đơn vị.

Nhân dịp này, Bưu điện TP. Hồ Chí Minh đã biểu dương, khen thưởng 43 tập thể, cá nhân đạt thành tích chương trình thi đua quý III năm 2017.