Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Ký kết thỏa thuận hợp tác chuyển phát hộ chiếu

Sáng 9/10, Bưu điện tỉnh và Phòng quản lý xuất nhập cảnh (QLXNC), Công an tỉnh Đắk Nông tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chuyển phát Hộ chiếu qua đường Bưu điện cho công dân.


Ký kết hợp tác giữa Bưu điện tỉnh và phòng Quản lý xuất nhập cảnh

Theo đó, hai bên hợp tác cùng tham gia cung ứng dịch vụ chuyển phát Hộ chiếu đến tận tay công dân tại địa chỉ đã đăng ký. Trong đó, Bưu điện tỉnh có trách nhiệm cử cán bộ chuyên trách đến tiếp nhận yêu cầu của công dân tại phòng QLXNC; Công an tỉnh bảo đảm trả hộ chiếu tới tận tay công dân đúng địa chỉ công đân đã đăng ký và đúng thời gian. Để công tác phối hợp đạt kết quả cao, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh triển khai các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu về dịch vụ chuyển phát hộ chiếu tới người dân; bố trí vị trí niêm yết các thông tin về dịch vụ do Bưu điện tỉnh cung cấp để công dân biết và sử dụng. Dịch vụ này được áp dụng cho công dân có nhu cầu chuyển phát hộ chiếu sau khi hoàn thành thủ tục tại phòng Quản lý xuất nhập cảnh.

Thỏa thuận hợp tác giữa Bưu điện tỉnh và phòng Quản lý xuất nhập cảnh nhằm góp phần cải cách hành chính trong lĩnh vực cấp phát hộ chiếu; đồng thời bảo đảm tiết kiệm thời gian và chi phí cho công dân.