Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Sao gửi Quyết định số 1244/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phát hành bộ tem bưu chính "Kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN (1967-2017)"


Ngày 07/08/2017, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành văn bản số 3330/BĐVN-TBC về việc sao gửi Quyết định số 1244/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 31/07/2017 về việc phát hành bộ tem bưu chính "Kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN (1967-2017)".

Văn bản số 3330/BĐVN-TBC sao gửi Quyết định số 1244/QĐ-BTTTT tại đây.

 

Các tin khác