Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Sao gửi Quyết định số 610/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phát hành bộ tem bưu chính "Kỷ niệm 100 năm sinh Văn Tiến Dũng"


Ngày 04/05/2017, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành văn bản số 1669/BĐVN-TBC về việc sao gửi Quyết định số 610/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 27/04/2017 về việc phát hành bộ tem bưu chính "Kỷ niệm 100 năm sinh Văn Tiến Dũng".

Văn bản số 1669/BĐVN-TBC sao gửi Quyết định số 610/QĐ-BTTTT tại đây.


Các tin khác