Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Sao gửi Quyết định số 870/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phát hành bộ tem bưu chính "Sâm Ngọc Linh (Sâm Việt Nam)"


Ngày 13/06/2017, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành văn bản số 2384/BĐVN-TBC về việc sao gửi Quyết định số 870/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 07/06/2017 về việc phát hành bộ tem bưu chính "Sâm Ngọc Linh (Sâm Việt Nam)".

Văn bản số 2834/BĐVN-TBC sao gửi Quyết định số 870/QĐ-BTTTT tại đây.


Các tin khác