Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Sao gửi Quyết định số 1925/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phát hành bộ tem bưu chính "Kỷ niệm 100 năm Cách mạng tháng Mười Nga (1917-2017)"


Ngày 09/11/2017, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành văn bản số 4919/BĐVN-TBC về việc sao gửi Quyết định số 1925/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 07/11/2017 về việc phát hành bộ tem bưu chính "Kỷ niệm 100 năm Cách mạng tháng Mười Nga (1917-2017)".

Văn bản số 4919/BĐVN-TBC sao gửi Quyết định số 1925/QĐ-BTTTT tại đây.

Các tin khác