Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Sao gửi Quyết định số 1658/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phát hành bộ tem bưu chính "Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long-Hà Nội - Di sản văn hóa thế giới"

 

Ngày 10/10/2017, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành văn bản số 4446/BĐVN-TBC về việc sao gửi Quyết định số 1658/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 04/10/2017 về việc phát hành bộ tem bưu chính "Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long-Hà Nội - Di sản văn hóa thế giới".

Văn bản số 4446/BĐVN-TBC sao gửi Quyết định số 1658/QĐ-BTTTT tại đây.

 

Các tin khác