Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bưu điện tỉnh Phú Yên tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác tài chính kế toán

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính kế toán, đảm bảo an toàn dòng tiền, phục vụ hiệu quả sản xuất kinh doanh trong giai đoạn mới, sáng ngày 11/11/2017, Bưu điện tỉnh Phú Yên đã tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác tài chính kế toán. Tham dự hội nghị có 15 đại biểu là lãnh đạo các phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc và 23 đồng chí làm công tác kế toán trong toàn Bưu điện tỉnh.


Hội nghị lắng nghe các ý kiến, tham luận tập trung phân tích, đánh giá hạn chế, vướng mắc trong quản lý tài chính tại đơn vị, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm thực tế và bàn giải pháp nhằm khắc phục tồn tại, nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính kế toán, đảm bảo an toàn dòng tiền, phục vụ hiệu quả sản xuất kinh doanh trong giai đoạn mới.

Tại hội nghị, Phòng Kế toán Bưu điện tỉnh cũng đã hướng dẫn về chế độ kế toán của Tổng công ty cho đội ngũ kế toán các đơn vị, quán triệt vai trò trách nhiệm của kế toán trưởng các đơn vị trực thuộc Bưu điện tỉnh.

Nhân dịp này, Lãnh đạo Bưu điện tỉnh khen thưởng 02 đồng chí phụ trách kế toán Bưu điện thị xã Sông Cầu và Bưu điện huyện Tây Hòa đã thực hiện tốt công tác quản lý tài chính kế toán trong 9 tháng đầu năm 2017.