Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Sao gửi Quyết định số 1934/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phát hành bộ tem bưu chính "Trường Đồng Khánh - Trưng Vương (Hà Nội)".


Ngày 13/11/2017, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành văn bản số 4999/BĐVN-TBC về việc sao gửi Quyết định số 1934/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 09/11/2017 về việc phát hành bộ tem bưu chính "Trường Đồng Khánh - Trưng Vương (Hà Nội)".

Văn bản số 4999/BĐVN-TBC sao gửi Quyết định số 1934/QĐ-BTTTT tại đây.


Các tin khác