Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Khối thi đua Doanh nghiệp tỉnh Phú Yên tổng kết phong trào bảo vệ ANTQ năm 2017

Ngày 28/11/2017, tại Hội trường Bưu Điện tỉnh Phú Yên, Khối thi đua Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thực hiện Quyết định của UBND tỉnh Phú Yên về việc tổ chức Cụm, Khối thi đua và hướng dẫn hoạt động Cụm, Khối thi đua trên địa bàn tỉnh Phú Yên, ngay từ đầu năm các đơn vị trong khối thi đua Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua và đăng ký xây dựng xây dựng cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” theo Thông tư 23/2012/TT-BCA-V28 ngày 27/4/2012 của Bộ Công an. Theo đó các đơn vị trong Khối đã tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ tỉnh ủy Phú Yên về nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong năm 2017, đặc biệt các đơn vị trong Khối đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhân kỷ niệm 12 năm ngày hội quốc phòng toàn dân (2005 – 2017).


Quang cảnh hội nghị

Bên cạnh triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của BTV tỉnh ủy và của UBND tỉnh Phú Yên, các đơn vị trong Khối còn triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, phong trào thi đua đẩy mạnh SXKD quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, gắn các nội dung thi đua với việc triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVI và thực hiện có nề nếp việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” theo hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã đánh giá những kết quả mà Khối đã làm được trong năm qua và chỉ ra những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới, nhằm đưa phong trào thi đua khối Doanh nghiệp tỉnh đi vào chiều sâu và tổ chức các hoạt động có hiệu quả thiết thực hơn. Hội nghị cũng đã xác định nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2018; Tiếp tục xây dựng, duy trì các mô hình an ninh trật tự mang lại hiệu quả cao trong năm 2017 để nhân rộng trong toàn Khối; Nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng và trách nhiệm của các đoàn thể quần chúng trong phát động các phong trào thi đua.

Với kết quả hoạt động xuất sắc của đơn vị trong năm qua, Bưu điện tỉnh Phú Yên -  Trưởng Khối thi đua Doanh nghiệp năm 2017 - được các đơn vị trong Khối bình chọn đơn vị dẫn đầu Khối thi đua Doanh nghiệp tỉnh năm 2017.

Cũng tại Hội nghị này khối đã bầu ra đơn vị trưởng Khối năm 2018 là Viễn Thông Phú Yên và 03 đơn vị phó Khối gồm có Công ty Bảo Việt nhân thọ Phú Yên, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên và Công ty Điện lực Phú Yên.