Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bình Dương: Đẩy mạnh tuyên truyền những tiện ích của việc giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Ông Mai Sơn Dũng, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương, cho biết thực hiện Kế hoạch số 1593/QĐ-UBND của UBND tỉnh về triển khai dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua Bưu điện giai đoạn 2017-2020, 15 sở, ban, ngành, Bưu điện tỉnh, UBND TX.Dĩ An và UBND huyện Phú Giáo đã tổ chức tập huấn kiến thức cho nhân viên bưu điện về việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính qua bưu điện.

Nội dung tập huấn tập trung về quy trình chuẩn khi tiếp nhận và trả kết quả theo Quyết định 09/2015/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ, các kiến thức về thành phần hồ sơ, biểu mẫu đơn, tờ khai, phí, lệ phí… của 90 thủ tục hành chính (gồm 78 thủ tục cấp tỉnh và 12 thủ tục cấp huyện, xã).

Qua các lớp tập huấn đã giúp nhân viên bưu điện nắm rõ quy trình, cách thức tiếp nhận hồ sơ tại điểm giao dịch, tạo thuận lợi cho quá trình triển khai tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua bưu điện trong thời gian tới theo kế hoạch của UBND tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên, sau 3 tháng đưa dịch vụ vào khai thác tại 70 bưu cục trên địa bàn tỉnh, số lượng hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả phát sinh chưa cao, chỉ tiếp nhận và trả kết quả được 23 hồ sơ. Vì vậy trong thời gian tới cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân những tiện ích của việc giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.