Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

TP. Nha Trang: Chi trả trợ cấp xã hội qua bưu điện

Sau khi đánh giá, rút kinh nghiệm triển khai thí điểm chi trả trợ cấp xã hội qua bưu điện tại 9 xã, phường, từ ngày 1/1/2018, TP. Nha Trang sẽ thực hiện tiếp ở 18 xã, phường còn lại.


Triển khai thí điểm tại 9 xã, phường

UBND TP. Nha Trang đã chọn 9 xã, phường để triển khai thí điểm chi trả trợ cấp xã hội qua bưu điện từ tháng 6/2017, gồm: Vĩnh Trường, Vĩnh Nguyên, Vĩnh Hải, Vĩnh Phước, Phước Hải, Ngọc Hiệp, Vĩnh Ngọc, Vĩnh Phương, Vĩnh Lương với 4.232 đối tượng bảo trợ xã hội.

Theo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) thành phố, việc thuận lợi là kế toán của phòng chỉ thực hiện 1 lệnh chi tiền trợ cấp xã hội cho bưu điện thành phố (trước đây 9 lệnh chi cho 9 xã, phường). Tuy nhiên, khó khăn là thời gian quyết toán của bưu điện còn chậm. Đối với UBND xã, phường, việc chi trả trợ cấp xã hội qua bưu điện thuận lợi là giảm tải được công việc cho cán bộ làm công tác LĐ-TB-XH. Tuy nhiên, khó khăn là bưu điện chỉ chi trả trong 1 ngày nên nhiều đối tượng vì lý do đột xuất không thể đến nhận tiền theo lịch. Bưu điện bố trí người theo ca nên nhân viên mỗi tháng khác nhau dẫn tới có trường hợp nhầm lẫn tên đối tượng; phương pháp chi trả chưa khoa học, chậm làm đối tượng chờ lâu…

Mở rộng chi trả

Ông Nguyễn Sỹ Khánh - Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết, sau khi đánh giá sơ kết việc chi trả qua bưu điện, lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo sẽ triển khai trên toàn thành phố từ tháng 1/2018. Để chuẩn bị cho việc triển khai đại trà, mới đây, UBND TP. Nha Trang đã có buổi làm việc với lãnh đạo Bưu điện tỉnh, Bưu điện thành phố, Phòng LĐ-TB-XH, các phòng, ban liên quan và lãnh đạo 27 xã, phường.

Theo khảo sát tại 18 xã, phường còn lại của thành phố, các địa phương chi trả từ ngày 5 đến 15 hàng tháng tại hội trường UBND xã, phường. Còn theo phương án của Bưu điện thành phố, lịch chi trả vào ngày 9 hàng tháng (nếu trùng ngày lễ, Chủ nhật thì dời sang ngày tiếp theo); ngoài ngày trả chính tại địa điểm cố định, bưu điện quy định trả vét tại bưu cục hoặc điểm bưu điện văn hóa xã từ ngày 10 đến 15 hàng tháng. Bưu điện cũng phân công cụ thể nhân viên phụ trách từng xã, phường.

Theo lãnh đạo bưu điện tỉnh, bưu điện xây dựng phương án trình Sở LĐ-TB-XH, Sở Tài chính chỉ có 1 ngày chi trả chính và 2 ngày chi trả vét. Các địa phương khác trong tỉnh đều thực hiện theo phương án này, chỉ có địa bàn Nha Trang thực hiện 1 ngày chi trả chính và 5 ngày chi trả vét. Trong tháng 12, bưu điện sẽ gửi thông báo đến từng đối tượng về địa điểm, hình thức và thời gian chi trả từ ngày 1/1/2018.

Theo ông Nguyễn Sỹ Khánh, việc chi trả trợ cấp xã hội qua bưu điện sẽ góp phần giảm quá tải cho các địa phương trong điều kiện không tăng được biên chế và để tập trung cho nhiệm vụ quản lý nhà nước. Ông Khánh yêu cầu Phòng LĐ-TB-XH thành phố hỗ trợ Bưu điện thành phố tập huấn cho đội ngũ nhân viên bưu điện thực hiện công tác chi trả trợ cấp tại xã, phường. Bưu điện tỉnh và Bưu điện thành phố khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thí điểm tại 9 xã, phường; nghiên cứu phương án tăng thời gian chi trả (1 ngày chính, 1 ngày phụ) để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân nhận trợ cấp. UBND các xã, phường kiểm tra, rà soát, lập danh sách các đối tượng đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội tại địa phương hạn chế khả năng đi lại (người già neo đơn, khuyết tật đặc biệt nặng…) để đề nghị Bưu điện thành phố chi trả tại nhà; chỉ đạo cán bộ LĐ-TB-XH hỗ trợ nhận diện đối tượng, nắm bắt tình hình, điều chỉnh tăng, giảm đối tượng… Đài Truyền thanh thành phố tuyên truyền và hàng tháng thông báo rộng rãi lịch chi trả trợ cấp xã hội cho người dân biết; Bưu điện phối hợp chặt chẽ với Phòng LĐ-TB-XH và UBND các xã, phường trong việc triển khai chi trả đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, chi trả đúng đối tượng.

Ngày 9/11, UBND tỉnh có văn bản đồng ý để UBND TP. Nha Trang tiếp tục thực hiện chi trả trợ cấp thường xuyên qua dịch vụ bưu điện tại 9 xã, phường đến hết ngày 31/12/2017; các xã, phường còn lại sẽ bắt đầu triển khai từ ngày 1/1/2018. Bưu điện tỉnh chỉ đạo Bưu điện TP. Nha Trang khắc phục các thiếu sót, tồn tại trong quá trình tác nghiệp nhằm đảm bảo việc chi trả theo đúng đối tượng, đúng quy định.