Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bưu điện tỉnh Bình Định triển khai kế hoạch năm 2018

Ngày 10/01/2018, Bưu điện tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2018. Dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh và các Sở, Ban, Ngành trong tỉnh. Ông Nguyễn Minh Đức, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty dự Hội nghị.


Thừa ủy quyền của Bộ TT&TT, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Mừng
tao tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Bưu điện tỉnh

Năm 2017, doanh thu của đơn vị đạt trên 193 tỷ đồng, tăng 56,9% so với thực hiện năm 2016. Năng suất lao động đạt 273 triệu đồng/người/năm, tăng 30,21% so với thực hiện năm 2016. Nộp ngân sách nhà nước 3,46 tỷ đồng, tăng 3% so với năm 2016. Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động theo quy định.


Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Nguyễn Minh Đức tặng Giấy khen cho các đơn vị trực thuộc Bưu điện tỉnh

Hội nghị đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế năm 2017 cần phải khắc phục và đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2018 nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018. Theo đó, Bưu điện tỉnh quyêts tâm thực hiện tổng doanh thu tăng 17% so với năm 2017. Chênh lệch thu chi tăng 52% so với thực hiện năm 2017, góp phần cùng Tổng công ty thực hiện về đích sớm chỉ tiêu giai đoạn 2016 – 2020.

Với những thành tích đạt được năm 2017, Bưu điện tỉnh và Bưu điện huyện Vân Canh đã được Bộ Thông tin và Truyền thông tặng Cờ thi đua xuất sắc; Công đoàn Bưu điện tỉnh được Công đoàn Thông tin và Truyền thông tặng Bằng khen; 05 đơn vị trực thuộc được Tổng công ty tặng Giấy khen và 03 Công đoàn cơ sở thành viên nhận Giấy khen của Công đoàn Tổng công ty.