Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bưu điện tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai kế hoạch năm 2018

Trong các ngày 10/01 và 11/01/2018, Bưu điện tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức Hội nghị Triển khai kế hoạch và Người lao động năm 2018. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Khắc Đính, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Đinh Như Hạnh. Hội nghị còn có đại diện Lãnh đạo các sở, ban ngành trong tỉnh, các đơn vị đối tác và gần 70 CBCNV Bưu điện tỉnh.


Ban giám đốc Bưu điện tỉnh nhận Cờ Bộ Thông tin và Truyền thông

Hội nghị đã đánh giá lại tình hình hoạt động và kết quả SXKD của đơn vị năm 2017. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong việc tổ chức các hoạt động kinh doanh nhưng với sự quan tâm tạo điều kiện của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, sự hỗ trợ của Lãnh đạo tỉnh, các cơ quan ban ngành và đặc biệt là tinh thần đoàn kết, quyết tâm của toàn thể CBCNV trong đơn vị đã góp phần cùng đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao. Với kết quả đạt được trong hoạt động SXKD, năm 2017 đơn vị đã được Bộ Thông tin và Truyền thông tặng Cờ thi đua về thành tích xuất sắc, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho đơn vị dẫn đầu, Công đoàn Thông tin và Truyền thông tặng Bằng khen về thành tích trong phong trào CNVC.

Trong phiên buổi chiều ngày 10/01, nội dung chính của Hội nghị tập trung thảo luận và đánh giá Tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2017 và thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung của Thoả ước lao động tập thể của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, các cơ chế, Quy chế của Bưu điện tỉnh. Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm và giới thiệu cán bộ kế cận vào các chức danh Giám đốc, Phó giám đốc và Kế toán trưởng Bưu điện tỉnh. Tổ chức bầu bổ sung Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017-2018, bầu thành viên đại diện cho tập thể lao động tham gia đối thoại định kỳ.

Tại Hội nghị, Bưu điện tỉnh đã triển khai giao kế hoạch 2018 cho các đơn vị, Lãnh đạo chuyên môn và Công đoàn 10 đơn vị trực thuộc Bưu điện tỉnh đã cùng ký cam kết thi đua quyết tâm hoàn thành kế hoạch mục tiêu năm 2018.

Trong phiên buổi sáng ngày 11/01, Hội nghị đã được nghe ý kiến chỉ đạo Lãnh đạo Tổng công ty, Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông về tình hình và phương hướng tổ chức SXKD năm 2018; những thay đổi trong hoạt động SXKD của Bưu điện tỉnh trên địa bàn nhất là mảng phục vụ Bưu chính công ích và các điểm Bưu điện - Văn hóa xã.


Các đơn vị trực thuộc Bưu điện tỉnh ký cam kết thi đua quyết tâm hoàn thành kế hoạch năm 2018

Tại hội nghị, Bưu điện tỉnh đã tổ chức đón nhận Cờ thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông, Cờ thi đua UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Bằng khen Công đoàn Bưu điện Việt Nam, Giấy khen chuyên môn, công đoàn Tổng công ty cho Bưu điện tỉnh và các đơn vị trực thuộc về thành tích năm 2017. Cũng trong dịp này, ông Đinh Khắc Đính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính ph giai đoạn 2012 - 2016 cho bà Trần Thị Diệu Minh, Phó giám đốc Bưu điện tỉnh.

Kết thúc hội nghị, Bưu điện tỉnh đã phát động Phong trào thi đua năm 2018 đến toàn thể CBCNV, người lao động quyết tâm phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu theo kế hoạch SXKD mục tiêu mà Tổng công ty giao. Theo đó, phấn đấu tổng doanh thu tăng 22,8% so với năm 2017; doanh thu tính lương, tăng 12,8% so với 2017; thực hiện tốt chỉ tiêu chênh lệch thu chi. Đảm bảo chỉ tiêu chất lượng theo kế hoạch giao, đặc biệt là dịch vụ bưu chính chuyển phát. Đảm bảo chất lượng cung cấp dịch vụ theo nội dung Quyết định 45 về việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, Quyết định 55 về mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước.