Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bưu điện tỉnh Bắc Ninh tổ chức triển khai kế hoạch năm 2018

Ngày 16/01, Bưu điện tỉnh tổ chức triển khai kế hoạch năm 2018. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Tiến Nhường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Đăng Túc, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự.


Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Cờ đơn vị xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông cho Bưu điện tỉnh

Năm 2017, Bưu điện tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, bảo đảm duy trì tốt mạng bưu chính công cộng và cung ứng dịch vụ bưu chính công ích theo tiêu chuẩn kỹ thuật; đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, tập trung phát triển dịch vụ mới, mở rộng địa bàn phục vụ, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng của nhân dân, các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp trong tỉnh. Tổng doanh thu đạt trên 159 tỷ đồng, tăng 55% so với năm 2016, nộp ngân sách nhà nước hơn 4 tỷ đồng. Các nhóm dịch vụ trọng tâm: Bưu chính chuyển phát, tài chính bưu chính, phân phối truyền thông… có mức tăng trưởng mạnh, hệ thống điểm Bưu điện văn hoá xã đạt hiệu quả cao. Năm 2018, Bưu điện tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng các dịch vụ, phấn đấu tổng doanh thu đạt 236 tỷ đồng; các nhóm dịch vụ trọng tâm tăng trưởng từ 115% đến 164%.

Với những thành tích đạt được, Bưu điện tỉnh vinh dự được nhận Cờ đơn vị xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông; UBND tỉnh tặng Cờ thi đua và Bằng khen.