Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Sao gửi Quyết định số 603/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phát hành bộ tem bưu chính "Kỷ niệm 50 năm Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân (1968-2018)"


Ngày 09/02/2018, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành văn bản số 603/BĐVN-TBC về việc sao gửi Quyết định số 190/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 06/02/2018 về việc phát hành bộ tem bưu chính "Kỷ niệm 50 năm Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân (1968-2018)"

Văn bản số 603/BĐVN-TBC sao gửi Quyết định số 190/QĐ-BTTTT tại đây


Các tin khác