Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Sao gửi Quyết định số 203/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phát hành bộ tem bưu chính "Kỷ niệm 100 năm sinh Nguyễn Bính (1918-1966)"

 

Ngày 26/02/2018, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành văn bản số 650/BĐVN-TBC về việc sao gửi Quyết định số 220/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 12/02/2018 về việc phát hành bộ tem bưu chính "100 năm sinh Nguyễn Bính (1918-1966)"

Văn bản số 650/BĐVN-TBC sao gửi Quyết định số 220/QĐ-BTTTT tại đây.

Các tin khác