Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Danh sách các bộ tem phát hành năm 2017

1. Bộ tem: Năm du lịch quốc gia 2017 - Lào Cai - Tây Bắc

Mã số bộ tem: 1075

Số mẫu: 02

Họa sỹ thiết kế: Nguyễn Du, Đỗ Lệnh Tuấn

Giá mặt: 3.000 đồng, 10.500 đồng

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 09/02/2017 – 31/12/2018


2. Bộ tem: Chợ Việt Nam 

Mã số bộ tem: 1076

Số mẫu: 03

Họa sỹ thiết kế: Tô Minh Trang

Giá mặt: 3.000 đồng, 4.500 đồng, 6.000 đồng

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 01/3/2017 - 31/12/2018


3. Bộ tem: Kỷ niệm 100 năm sinh Văn Tiến Dũng (1917-2002)

Mã số bộ tem: 1077

Số mẫu: 01

Họa sỹ thiết kế: Tô Minh Trang

Giá mặt: 3.000 đồng

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 28/04/2017 -31/12/2018


4. Bộ tem: Sâm Ngọc Linh (Sâm Việt Nam)

Mã số bộ tem: 1078, 1078B

Số mẫu: 01 + 01 Bloc

Họa sỹ thiết kế: Tô Minh Trang

Giá mặt: 3000 đồng, Bloc: 12.000 đồng

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 10/6/2017 - 30/6/20195. Bộ tem: Kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN (1967-2017)

Mã số bộ tem: 1079

Số mẫu: 01

Họa sỹ thiết kế: Tô Minh Trang

Giá mặt: 3.000 đồng

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 08/8/2017 - 30/6/2019


6. Bộ tem: Đại tướng Võ Nguyên Giáp (1911-2013)

Mã số bộ tem: 1080, 1080B

Số mẫu: 02

Họa sỹ thiết kế: Nguyễn Du

Giá mặt: 3.000 đồng, Bloc: 12.000 đồng

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 25/8/2017 -30/6/20197. Bộ tem: Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội  - Di sản Văn hóa Thế giới 

Mã số bộ tem: 1081, 1081B

Số mẫu: 03 + 1 Bloc

Họa sỹ thiết kế: Nguyễn Du, Đỗ Lệnh Tuấn, Vương Anh Dũng

Giá mặt: 3.000 đồng, 3.000 đồng, 8.000 đồng, Bloc: 12.000 đồng

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 10/10/2017 - 31/12/2018


8. Bộ tem: Chào mừng năm APEC Việt Nam 2017

Mã số bộ tem: 1082

Số mẫu: 01

Họa sỹ thiết kế: Tô Minh Trang

Giá mặt: 3.000 đồng

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 06/11/2017 - 30/6/2019


9. Bộ tem: Kỷ niệm 100 năm Cách mạng tháng Mười Nga (1917-2017)

Mã số bộ tem: 1083

Số mẫu: 01

Họa sỹ thiết kế: Tô Minh Trang

Giá mặt: 3.000 đồng

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 07/11/2017 - 30/6/2019


10. Bộ tem: Trường Đồng Khánh - Trưng Vương (Hà Nội)

Mã số bộ tem: 1084

Số mẫu: 01

Họa sỹ thiết kế: Tô Minh Trang

Giá mặt: 3.000 đồng

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 11/11/2017 - 30/6/2019


11. Bộ tem: Tết Mậu Tuất

Mã số bộ tem: 1085

Số mẫu: 02

Họa sỹ thiết kế: Phạm Hà Hải

Giá mặt: 3.000 đồng, 10.500 đồng

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 01/12/2017 - 30/6/201912. Bộ tem: Kỷ niệm 150 năm sinh Phan Bội Châu (1867-1940)

Mã số bộ tem: 1086

Số mẫu: 01

Họa sỹ thiết kế: Nguyễn Du

Giá mặt: 3.000 đồng

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 26/12/2017 - 30/6/2019