Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Đảng bộ Bưu điện TP. Hồ Chí Minh triển khai công tác năm 2018

Ngày 7/3/2018, Đảng bộ Bưu điện TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.


Khen thưởng các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 2013 - 2017

Trong tình hình điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường kinh doanh dịch vụ bưu chính, năm 2017 Bưu điện TP. Hồ Chí Minh thực hiện doanh thu phát sinh vượt 20,4% kế hoạch, tăng 10,2% so năm 2016; doanh thu tính lương đạt 100,2% kế hoạch, tăng 26,2% so năm 2016; chênh lệch thu – chi đạt 100,2% kế hoạch; năng suất lao động 345,4 triệu đồng/người/năm, tăng 7,1% so với năm 2016. Các dịch vụ bưu chính cơ bản đều tăng trưởng trên 20%  so với năm 2016Mở rộng thêm 12 lĩnh vực dịch vụ hành chính công, cung ứng dịch vụ hành chính công cho 150 cơ quan hành chính với sản lượng tăng 15% so với năm 2016. Tổ chức chi trả lương hưu và khoản trợ cấp BHXH cho các đối tương trên toàn thành phố đi vào ổn định… Với những kết quả đạt được, Bưu điện TP. Hồ Chí Minh đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2017.

Để đạt được những thành tích khích lệ đó, năm 2017, Đảng bộ Bưu điện TP. Hồ Chí Minh đã nỗ lực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề, gắn trách nhiệm của đảng viên trong thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn. Cấp ủy và lãnh đạo các đơn vị phối hợp chặt chẽ trong công tác lãnh đạo tư tưởng, chuyên môn và công tác tổ chức. Đảng bộ Bưu điện và các cấp ủy đã có nhiều đổi mới trong công tác lãnh đạo, lề lối làm việc theo hướng sâu sát, cụ thể, thiết thực, kịp thời. Năm 2017 đã kết nạp được 16 đảng viên, có 05 đảng bộ và chi bộ cơ sở đạt trong sạch vững mạnh, 11 đảng bộ và chi bộ cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ, 01 chi bộ cơ sở hoàn thành nhiệm vụ. 104 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 539 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 14 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, 03 đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.

Triển khai công tác năm 2018, Đảng bộ Bưu điện TP. Hồ Chí Minh đề ra các nhiệm vụ cụ thể như: Tập trung lãnh đạo đơn vị phấn đấu thực hiện hoàn thành và vượt chỉ tiêu khế hoạch doanh thu giao; nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh trên lĩnh vực cung cấp dịch vụ bưu chính, nâng cao chất lượng khai thác chuyển phát bưu gửi, nâng cao chất lượng chăm sóc phục vụ khách hàng; tiết kiệm chi phí tập trung cho sản xuất, kinh doanh; đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng cán bộ, đảng viên; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận; phát huy dân chủ, kỷ cương và sức mạnh đoàn kết; tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ chính trị theo chủ đề năm 2018: “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tổ chức nghiêm túc việc quán triển NQ. TW4 (khóa XI,XII)

Hội nghị đã biểu dương và khen thưởng 05 đảng bộ, chi bộ cơ sở đạt danh hiệu Trong sạch vững mạnh năm 2017 và 12 đảng viên đạt tiêu chuẩn Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục 2013 – 2017.