Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Hải Phòng: Đẩy mạnh tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công

Đó là nội dung công văn của Sở Thông tin-Truyền thông đề nghị các sở, ngành, UBND các quận, huyện và các đơn vị liên quan thực hiện để nâng cao hiệu quả, chất lượng của dịch vụ này trong năm 2018.

Theo đó, các sở, ngành, UBND các quận, huyện đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, thường xuyên bằng nhiều hình thức chủ trương của Chính phủ trong công tác cải cách hành chính thể hiện qua việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích để tổ chức, cá nhân hiểu rõ và sử dụng dịch vụ. 

Tại nơi giải quyết thủ tục hành chính và cổng thông tin điện tử của các sở, ngành, quận huyện niêm yết công khai danh mục các thủ tục hành chính. Bưu điện Hải Phòng phối hợp các sở, ban, ngành thành phố, UBND các quận, huyện tập huấn nghiệp vụ cho nhân viên bưu chính về quy trình, nghiệp vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện. Các cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền, vận động tổ chức, người  người dân sử dụng dịch vụ này qua hệ thống bưu điện thành phố…