Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Ninh Bình: Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quyết định 45 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 12/4, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quyết định 45/2016/ QĐ-TTg ngày 19/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Đến dự có: đại diện Lãnh đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố; Trưởng bộ phận một cửa tại các UBND các huyện, thành phố; Các đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính, viễn thông...


Các đại biểu dự hội nghị

Sau hơn 1 năm triển khai Quyết định 45 tại tỉnh Ninh Bình đã thu được kết quả bước đầu, các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố đã triển khai, quán triệt nội dung Quyết định đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động, niêm yết công khai tại nơi giải quyết TTHC, đồng thời cung cấp thông tin cho tổ chức cá nhân về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích khi cán bộ giải quyết thủ tục hành chính giải đáp các nội dung liên quan.

 UBND tỉnh cũng đã ban hành Quyết định 337/QĐ-UBND ngày 21/6/2017 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết qua dịch vụ Bưu chính công ích, thuộc thẩm quyền của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh; đăng tải trên cổng thông tin điện tử của tỉnh. Bưu điện tỉnh đã triển khai tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích tại 62 điểm phục vụ (gồm 28 bưu cục và các điểm bưu diện văn hóa xã).

Tính đến hết tháng 3/2018 có 15.450 lượt hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã sử dụng dịch vụ nhận gửi hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích. Về chất lượng dịch vụ đã có 100% hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được phát đến địa chỉ nhận trong tình trạng không bị hư hỏng, suy chuyển hoặc ảnh hưởng tới nội dung bên trong, không có trường hợp nào bị mất trong quá trình chuyển phát, không có trường hợp nào phải bồi thường thiệt hại.

Việc triển khai về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích giúp tiết kiệm tối đa thời gian, tiền bạc của người dân, tạo thuận lợi, tiện ích, nhanh chóng cho người dân trong việc giải quyết công việc với các cơ quan công quyền, là một khâu trong việc giúp cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả làm việc của các cơ quan công quyền để phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.