Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Lâm Đồng triển khai đề án cổng thông tin điện tử về liệt sĩ

Thực hiện chủ trương của Chính phủ về xây dựng đề án cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng có văn bản chỉ đạo các ngành liên quan triển khai, thực hiện đề án này.Cùng với Sở lao động thương binh và xã hội, Công đoàn – Đoàn thanh niên Bưu điện tỉnh đã tiến hành kiểm tra, chụp hình tại nghĩa trang thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và Di Linh. Theo đó, quy trình được thực hiện theo cách khảo sát thực tế từng nghĩa trang; trên cơ sở thông tin từng phần mộ sẽ được chụp lại hình ảnh để tổng hợp vào dự liệu. Về quy trình phân cấp dự liệu được xây dựng theo sơ đồ hình cây không có sự quản lý chồng chéo giữa các cấp quản lý…

Sau nghĩa trang Đà Lạt, Công đoàn – đoàn thanh niên Bưu điện tỉnh sẽ thực hiện việc khảo sát, chụp hình thông tin liệt sĩ tại nghĩa trang Bảo Lộc và Di Linh. Việc xây dựng đề án cổng thông tin điện tử về liệt sĩ không chỉ đảm bảo các yếu tố về thông tin mà còn thể hiện trách nhiệm của toàn xã hội, nhằm tri ân các anh hùng liệtu sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước./.