Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Quyết định công nhận và khen thưởng Danh hiệu Lao động tiến tiến năm 2017

Công nhận và khen thưởng cho các cá nhân thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đạt Danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2017

Quyết định công nhận và khen thưởng Danh hiệu Lao động tiến tiến năm 2017 tại đây