Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trong lĩnh vực Y tế

Triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trong lĩnh vực y tế, qua đó góp phần thực hiện cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chỉ số hài lòng của các tổ chức, doanh nghiệp và công dân trên toàn quốc. Ngày 16/5, tại Hà Nội, Bộ Y Tế, Bộ Thông tin và Truyền thông và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã tổ chức Lễ ký thỏa thuận hợp tác về việc thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.


Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam Chu Quang Hào và đại diện Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông
ký thỏa thuận hợp tác triển khai Quyết định 45/QD-TTg của Thủ tướng Chính phủ  

Theo đó, Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam sẽ hợp tác xây dựng quy trình và thực hiện cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích đối với các thủ tục hành chính trong phạm vi quản lý của Bộ Y tế. Đặc biệt là việc kết nối mạng thông tin giữa hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ Y tế và hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phục vụ việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định. Đồng thời, xây dựng và thực hiện chương trình công tác truyền thông việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích đến các tổ chức, cá nhân để biết để sử dụng dịch vụ.

Ngay sau Lễ ký thỏa thuận hợp tác, Bộ Y tế sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Tổng công ty Bưu điện Việt Nam triển khai thực hiện các công việc liên quan đến triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg. Đặc biệt, Bộ Y tế sẽ phối hợp chặt chẽ với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam triển khai kết nối giữa hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ Y tế và hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam theo quy định để thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Bộ Y tế cũng hỗ trợ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam trong việc tổ chức các lớp tập huấn tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Bộ Thông tin và Truyền thông cũng sẽ tham gia sâu vào việc triển khai kết nối mạng thông tin giữa hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ Y tế và hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thông qua Hệ thống kết nối, liên thông các hệ thống thông tin ở Trung ương và địa phương (NGSP) phục vụ triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg. Bộ Thông tin và Truyền thông cũng chịu trách nhiệm chủ trì, điều phối và xử lý khắc phục sự cố khi xảy ra sự cố về kết nối mạng thông tin.


Bưu điện TP. Hồ Chí Minh giới thiệu dịch vụ chuyển phát hồ sơ, kết quả xét nghiệm đến tận địa chỉ của khách hàng

Là đơn vị chịu trách nhiệm triển khai dịch vụ việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam sẽ chỉ đạo các đơn vị phối hợp với các đơn vị liên quan của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế lập kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung hợp tác theo đúng quy định. Đặc biêt, Bưu điện Việt Nam sẽ bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn bưu gửi trong việc cung ứng các dịch vụ; chuyển phát các bưu gửi đúng thời gian quy định; trường hợp chậm trễ, mất, thất lạc các loại giấy tờ hành chính do bất cứ nguyên nhân nào, Bưu điện có trách nhiệm phối hợp với tổ chức, cá nhân và cơ quan có thẩm quyền giải quyết khắc phục hậu quả; Bưu điện chịu mọi chi phí cấp lại giấy tờ hành chính, phí dịch vụ chuyển phát giấy tờ hành chính và các chi phí phát sinh liên quan khác theo quy định.

Tổng công ty cũng sẽ phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Tin học hóa) và Bộ Y tế triển khai kết nối giữa hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam với hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin Bộ Y tế theo quy định tại Thông tư số 17/2017/TT-BTTTT để thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Đồng thời, chủ trì tổ chức tập huấn nghiệp vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho đội ngũ nhân viên Bưu điện; truyền thông dưới mọi hình thức đến người dân, các tổ chức về dịch vụ do Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cung cấp.