Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Ký kết quy chế phối hợp giữa Bưu điện và Công an tỉnh Hà Nam

Chiều 23/5/2018, Bưu điện tỉnh Hà Nam đã phối hợp với Công an tỉnh Hà Nam tổ chức ký kết quy chế phối hợp về việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Phòng cháy chữa cháy (PCCC) qua dịch vụ bưu chính công ích.


Lãnh đạo Bưu điện và Lãnh đạo Công an tỉnh Hà Nam ký kết quy chế phối hợp

Dự lễ ký có các đồng chí Lãnh đạo Công an tỉnh Hà Nam và Bưu điện tỉnh Hà Nam. Cùng dự còn có đại diện các phòng chức năng của hai đơn vị; Lãnh đạo Bưu điện Thành phố Phủ Lý trực thuộc Bưu điện tỉnh.

Tại lễ ký, Lãnh đạo hai bên  thống nhất chỉ đạo các phòng tham mưu liên quan và đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện phối hợp chặt chẽ. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai thực hiện. Kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh đảm bảo các quy định theo quy chế phối hợp mang lại hiệu quả và góp phần cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC. Đặc biệt, hai bên sẽ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nội dung trong quy chế phối hợp để các tổ chức, cá nhân nắm được; đồng thời tổ chức tập huấn cho nhân viên Bưu điện về nghiệp vụ liên quan phục vụ quá trình tác nghiệp.