Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Cà Mau: Xây dựng mạng lưới chi trả BHXH đến tận xã, thị trấn

Năm 2017, Bưu điện Cà Mau chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng cho 7.726 người với số tiền trên 345,4 tỷ đồng; chế độ BHXH 1 lần cho 6.899 người, với số tiền gần 150 tỷ đồng; trợ cấp thất nghiệp cho 1.976 người với số tiền trên 50 tỷ đồng.


Khách hàng đang giao dịch tại BHXH huyện Thới Bình

Bưu điện tỉnh đã xây dựng 95 điểm chi trả BHXH thuộc 9 huyện, thành phố; mạng lưới chi trả đảm bảo yêu cầu chi trả đến tận xã, thị trấn theo hợp đồng, đảm bảo đủ tiêu chuẩn số điểm chi trả bằng số điểm trước đây cơ quan BHXH tổ chức chi trả.

Đội ngũ nhân viên Bưu điện tỉnh và huyện phân bố rộng khắp, cơ bản đảm bảo phục vụ công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC về lĩnh vực BHXH, BHYT tạo tiền đề cho việc giải quyết TTHC, nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công. Trong năm 2017 tiếp nhận 393 hồ sơ, trả kết quả 14.769 hồ sơ.

Qua hơn 1 năm thực hiện công tác phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, đến ngày 31/3 toàn tỉnh có 675 người tham gia BHXH tự nguyện, 19.597 người tham gia BHYT hộ gia đình… Công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT qua hệ thống đại lý thu bưu điện tuy có tăng nhưng chưa tương xứng với tiềm năng, nguyên nhân là do đại lý bưu điện hiện nay thực hiện quá nhiều dịch vụ nên ít có thời gian đi cơ sở để khai thác, phát triển thường xuyên nên chưa nắm hết những quy định về BHXH, BHYT để thực hiện.

Thời gian tới, trong công tác phối hợp giữa hai đơn vị, BHXH sẽ thường xuyên bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ và kỹ năng vận động, tuyên truyền về BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cho nhân viên đại lý thu bưu điện. BHXH cấp huyện phối hợp chặt chẽ với Bưu điện cùng cấp trong trao đổi thông tin kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện cũng như các ý kiến, kiến nghị của người tham gia BHXH, BHYT.