Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Đồng Tháp: chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công cho Bưu điện

Nhằm đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, mới đây UBND tỉnh Đồng Tháp và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã tổ chức Lễ ra mắt Ban Điều hành và ký bản ghi nhớ hợp tác xây dựng Đề án thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công tỉnh Đồng Tháp.


Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Dương và Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Bưu điện Việt Nam Phạm Anh Tuấn
ký biên bản thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Đồng Tháp với Bưu điện Việt Nam (Nguồn: Báo Đồng Tháp)

Ban Điều hành được thành lập theo Quyết định số 47/QĐ-UBND-TL do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh làm Trưởng ban; Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam làm Phó Trưởng ban, cùng với 05 thành viên. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh thành lập Nhóm giúp việc với 14 thành viên, do ông Trần Văn Tấn - Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh làm Trưởng nhóm.

Ban Điều hành có trách nhiệm tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh xây dựng và triển khai Đề án thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công mà cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh không nhất thiết phải thực hiện (trong đó, có việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính) cho Bưu điện thực hiện để giúp cho các cơ quan hành chính tinh giản biên chế, giảm tải công việc và khai thác hiệu quả mạng bưu chính công cộng do Nhà nước đầu tư.

UBND tỉnh Đồng Tháp và Bưu điện Việt Nam đã thống nhất một số nội dung cơ bản để triển khai  xây dựng Đề án thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Tron đó, Bưu điện tỉnh Đồng Tháp sẽ tham gia tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn toàn tỉnh, ở cả 3 cấp: tỉnh, huyện, xã. Tại cấp tỉnh Bưu điện Việt Nam sẽ tham gia tại Trung tâm Phục vụ HCC của tỉnh; Cấp huyện sẽ ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc VP HĐND&UBND cấp huyện; Còn tại cấp xã là bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã.

Theo kế hoạch đến ngày  31/7/2018 sẽ hoàn thành việc xây dựng đề án và chuẩn bị các điều kiện thực hiện thí điểm trên địa bàn. Từ 01/8/2018  sẽ triển khai trên tại Trung tâm phục vụ HCC của tỉnh; 02 đơn vị Bộ phận Một cửa UBND huyện Thanh Bình và huyện Tam Nông; tại 04 điểm đang thực hiện mô hình kết hợp Bưu điện với Một cửa cấp xã : Tân Thạnh, Tân Long (Thanh Bình); Thường Thới Tiền, Thường Phước 2 (huyện Hồng Ngự).

Sau 2 tháng triển khai, hai đơn vị sẽ cùng đánh giá hiệu quả và rút kinh nghiệm để tiếp tục mở rộng mô hình tại 06 đơn vị Bộ phận Một cửa UBND huyện Tân Hồng, TX Hồng Ngự, huyện Tháp Mười, huyện Châu Thành, Thành phố Sa Đéc, huyện Cao Lãnh; 23 điểm đã thực hiện mô hình kết hợp Bưu điện với Một cửa cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Từ 01/01/2019, sẽ triển khai  tại trên tất cả các địa bàn còn lại (Huyện Hồng Ngự, TP Cao Lãnh, huyện Lai Vung, huyện Lấp Vò và một số điểm BĐ VHX chưa triển khai).