Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bưu điện Việt Nam tích cực triển khai Đề án xây dựng Cơ sở dữ liệu an sinh xã hội quốc gia

Ngày 15/6, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) đã có buổi làm việc với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam về việc đẩy mạnh triển khai Đề án xây dựng Cơ sở dữ liệu an sinh xã hội quốc gia, ứng dụng CNTT vào giải quyết chính sách an sinh xã hội đến năm 2020 và định hướng phát triển đến năm 2030. Trong đó đáng chú ý là việc triển khai Cổng Thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ.


Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung chủ trì hội nghị

Hiện nay Bưu điện Việt Nam đã thu thập được 836.329 mộ liệt sĩ, 3.080 nghĩa trang liệt sĩ, chiếm tỷ lệ hơn 95% tổng số mộ liệt sĩ có dữ liệu trên cơ sở dữ liệu của Bộ LĐ-TB&XH. Số nghĩa trang chưa thu thập được dữ liệu là do hiện đang trùng tu, cải tạo, sửa chữa. Bưu điện Việt Nam cũng đã rà soát toàn bộ chất lượng hình ảnh, thông tin về sơ đồ nghĩa trang, thông tin đối với các mộ thêm mới, thông tin với các trường hợp mộ sai thông tin cũng như đối với trường hợp mộ được đánh dấu là liệt sĩ.

Theo Chủ tịch Hội đồng thành viên Phạm Anh Tuấn, trong tháng 6 này, Tổng công ty sẽ bàn giao dữ liệu mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ đã xác định tính đầy đủ và chính xác của dữ liệu cho Bộ Thông tin - Truyền thông để thực hiện tích hợp và hiển thị trên trang web. Chủ tịch Phạm Anh Tuấn cũng đề nghị Bộ LĐ-TB&XH giao cho một đơn vị trực thuộc Bộ quản lý website và thường xuyên cập nhật các thông tin về sự thay đổi, biến động về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ để website luôn đáp ứng được nhu cầu tìm hiểu thông tin của bạn đọc. Bên cạnh đó, Bưu điện Việt Nam cũng đề nghị Bộ LĐ-TB&XH tiếp tục chỉ đạo các Sở LĐ-TB&XH phối hợp cùng các Bưu điện tỉnh, thành phố rà soát, đảm bảo tính chính xác của dữ liệu thu thập.

Cũng tại buổi làm việc, Bưu điện Việt Nam đã đề xuất phương án thực hiện Quyết định 708/QĐ-TTg phê duyệt Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu an sinh xã hội quốc gia, ứng dụng CNTT vào giải quyết chính ách an sinh xã hội đến năm 2020 và định hướng phát triển đến năm 2030. Trong đó, Bưu điện Việt Nam đã đề xuất cụ thể về quy trình cung cấp dịch vụ công lĩnh vực an sinh xã hội; hệ thống kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội; mô hình kết nối cơ sở dữ liệu; công tác vận hành hệ thống...


Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Bưu điện Việt Nam Phạm Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị  

Bà Chu Thị Lan Hương, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho biết, việc triển khai Đề án này sẽ có nhiều lợi ích cho người dân, cơ quan Nhà nước cũng như đơn vị cung cấp dịch vụ công. Đó không chỉ là đơn giản hóa thủ tục hành chính, người dân tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến dễ dàng; công khai, minh bạch thông tin các chế độ chính sách anh sinh xã hội. Cơ quan Nhà nước nhận dạng thông tin cá nhân đơn giản, chính xác bằng sử dụng mã an sinh xã hội hoặc thẻ an sinh xã hội; quản lý các chế độ an sinh xã hộicông bằng, hiệu quả. Cơ sở dữ liệu quốc gia sẽ là duy nhất, không trùng lắp, hữu ích trong việc xây dựng chiến lược quốc gia…

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung đánh giá cao sự tích cực của Bưu điện Việt Nam trong thời gian qua phục vụ yêu cầu số hóa thông tin và cung cấp ảnh thực tế về mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ trên quy mô toàn quốc. Bộ trưởng đề nghị trước ngày 20/7/2018 sẽ ra mắt Cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ. Tuy nhiên, việc ra mắt Cổng thông tin điện tử mới chỉ là bước đầu, công việc tiếp theo phía sau còn rất nhiều. Cục Người có công sẽ quản lý nhà nước vễ lĩnh vực này, nhưng trong thời gian tới Bưu điện VIệt Nam cần tiếp tục cập nhật những biến động về thông tin mộ liệt sỹ, nghĩa trang liệt sĩ theo tình hình thực tế. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cũng yêu cầu Văn phòng Bộ và Cục Người có công có công văn chỉ đạo các Sở LĐ-TB&XH địa phương khẩn trương phối hợp với Bưu điện các tỉnh chưa thu thập dữ liệu xong để hoàn thành công việc ý nghĩa này.


Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung tham gia cùng Bưu điện Việt Nam chụp ảnh, thu thập dữ liệu thông tin mộ liệt sĩ
tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Gia Lâm, Hà Nội

Đối với việc triển khai Đề án xây dựng Cơ sở dữ liệu an sinh xã hội quốc gia, ứng dụng CNTT vào giải quyết chính sách an sinh xã hội đến năm 2020 và định hướng phát triển đến năm 2030, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định đồng ý về mặt nguyên tắc tập trung xây dựng Đề án, tiến tới cấp thẻ an sinh xã hội. Hướng đến năm 2020 sẽ hoàn tất việc này trên 6 trụ cột chính là: giảm nghèo, trợ giúp xã hội, lĩnh vực người có công, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Bộ trưởng giao Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện Đề án, tuy nhiên cần phải là rõ hơn lộ trình trình cụ thể trong xây dựng Đề án, thời gian, tiến độ, cách làm, Đặc biệt, Bộ trưởng lưu ý  phải phân rõ các nhiệm vụ cụ thể cũng như trách nhiệm của từng đơn vị trong triển khai Đề án.

Quyết định số 708/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội, ứng dụng CNTT vào giải quyết chính sách an sinh xã hội đến năm 2020 và định hướng phát triển đến năm 2030 có hiệu lực từ ngày 25/5/2017. Đề án hằm mục tiêu triển khai ứng dụng CNTT vào giải quyết chính sách an sinh xã hội cho người dân, đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đổi mới về tổ chức và đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực an sinh xã hội, góp phần phát triển Chính phủ điện tử.

Mục tiêu đến năm 2020: Ứng dụng CNTT trong đăng ký, giải quyết chính sách chi trả cho đối tượng thụ hưởng chính sách an sinh xã hội kịp thời, công khai và minh bạch; Hoàn thiện cơ sở pháp lý, triển khai cấp số và thẻ an sinh xã hội điện tử để tích hợp, giúp người dân thụ hưởng thuận lợi các chính sách trợ giúp xã hội, giảm nghèo, người có công với cách mạng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp; Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội bao gồm thông tin cơ bản về công dân Việt Nam là đối tượng của chính sách: trợ giúp xã hội, giảm nghèo, người có công với cách mạng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Trong giai đoạn 2017-2018, hỗ trợ thí điểm cấp số và thẻ an sinh xã hội điện tử tại 1-3 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; giai đoạn 2019-2020 hỗ trợ cấp số và thẻ an sinh xã hội điện tử cho công dân Việt Nam là đối tượng của an sinh xã hội.

Định hướng đến năm 2030: Mở rộng cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội gồm thông tin thêm về các lĩnh vực: Trẻ em, dạy nghề, việc làm, bình đẳng giới, phòng chống tệ nạn xã hội và các lĩnh vực khác của an sinh xã hội theo quy định của pháp luật.