Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Cục Thuế và Bưu điện tỉnh Tuyên Quang ký thoả thuận hợp tác

Chiều ngày 21/6/2018, Bưu điện tỉnh và Cục thuế tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Lễ ký kết Uỷ nhiệm thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán và thỏa thuận hợp tác cung cấp dịch vụ bưu chính công ích.


Lãnh đạo Bưu điện tỉnh và Cục Thuế Tuyên Quang ký thỏa thuận hợp tác

Theo nội dung ký kết, Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang sẽ ủy nhiệm cho Bưu điện tỉnh thực hiện thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thuộc phạm vi quản lý của cơ quan thuế trên địa bàn thành phố Tuyên Quang và các huyện Na Hang; Lâm Bình; Chiêm Hoá, Hàm Yên; Sơn Dương; Yên Sơn.

Một số khoản thuế được ủy nhiệm thu là lệ phí môn bài, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế tài nguyên, thuế tiêu thụ đặc biệt; thuế bảo vệ môi trường và các khoản tiền phạt, tiền chậm nộp theo quy định của pháp luật thuế.

Cục Thuế có trách nhiệm phát hành và giao cho Bưu điện nhận uỷ nhiệm thu thuế các tài liệu như: Sổ bộ lệ phí môn bài, sổ bộ thuế cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán; thông báo nộp thuế kèm theo Bảng công khai thông tin cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán; thông báo số thuế phải nộp hàng tháng; thông báo tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp để gửi cho cá nhân kinh doanh. Cung cấp đầy đủ, chính xác và chịu trách nhiệm về dữ liệu nghĩa vụ thuế của người nộp thuế...

Về phía Bưu điện tỉnh, có trách nhiệm bố trí nhân lực, cơ sở vật chất, tạo và phát hành chứng từ thu tiền thuế, lệ phí theo quy định trước khi tổ chức thu, chuẩn bị đầy đủ hệ thống công nghệ thông tin của ngành để đảm bảo thực hiện thu thuế đạt kết quả; Tổ chức thu, nộp thuế và giao chứng từ thu thuế cho cá nhân kinh doanh; Nộp đầy đủ, kịp thời tiền thuế đã thu vào ngân sách Nhà nước.