Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Quyết định tặng Bằng khen Bộ Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2016-2017 cho tập thể

Ngày 10/7/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 1135/QĐ-BTTTT về việc tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng cho 151 tập thể thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Quyết định 1135/QĐ-BTTTT xem Tại đây