Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bưu điện TP. Hồ Chí Minh tổ chức quán triệt và thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng XII

Ngày 23/7/2018, Đảng ủy Bưu điện TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng XII. Hơn 300 đồng chí lãnh đạo Đảng các cấp, chuyên môn các đơn vị và đảng viên dự hội nghị.


Quang cảnh hội nghị học tập, quán triệt và thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng XII

Tại Hội nghị, Tiến sĩ Nguyễn Việt Hùng, Trưởng khoa Xây dựng Đảng, Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh đã trình bày nội dung học tập, quán triệt và thực hiện các Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII như: Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ (số 26 – NQ/TW); Cải cách chính sách tiền lương đối với can bộ - công chức – viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp (số 27 – NQ/TW); Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (số 28 – NQ/TW).

Theo kế hoạch, sau hội nghị lần này, các đơn vị sẽ tiếp tục triển khai học tập, quán triệt và thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng XII đến tất cả đảng viên tại cơ sở trong tháng 08/2018 và có viết nộp bài thu hoạch sau học tập, quán triệt Nghị quyết.

Các tin khác