Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bưu điện tỉnh Bến Tre tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm 2018

6 tháng đầu năm 2018, tổng doanh thu của Bưu điện tỉnh Bến Tre đạt 55,29% kế hoạch, tăng 35,60% so với cùng kỳ năm 2017; doanh thu tính lương thực hiện 47,87% kế hoạch, tăng 16,25% so với cùng kỳ.


Quang cảnh hội nghị

Đây là kết quả vừa được Bưu điện tỉnh thông báo tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018 diễn ra ngày 26/7/2018 vừa qua.

Hội nghị đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, những thuận lợi khó khăn trong công tác điều hành, triển khai kinh doanh các dịch vụ; đồng thời thảo luận, đề ra các giải pháp nhằm thúc đẩy kinh doanh trong những tháng còn lại của năm 2018.

Theo đó, ngay trong quý 3/2018, Bưu điện tỉnh sẽ tập trung xây dựng Đề án chuyển giao các nhiệm vụ dịch vụ công trên địa bàn tỉnh Bến Tre; triển khai dịch vụ Thu thuế khoán; phát động các phong trào thi đua đẩy mạnh kinh doanh 03 nhóm dịch vụ Bưu chính chuyển phát, Tài chính bưu chính và Phân phối truyền thông; triển khai kinh doanh các dịch vụ tại BĐ-VHX; hoàn thành các dự án cải tạo, sửa chữa các điểm giao dịch, Trung tâm khai thác vận chuyển; xây dựng văn hóa doanh nghiệp làm nền tảng để phát triển bền vững…

Hội nghị nhất trí cao và quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó tổng doanh thu đạt 110%, năng suất lao động tăng những tháng cuối năm bằng 1,3 lần so với cùng kỳ năm trước, thu nhập của người lao động tăng tối thiểu 10% so với năm 2017.