Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bưu điện tỉnh Bình Định: Tổ chức chương trình Roadshow truyền thông giới thiệu dịch vụ hành chính công

Ngày 01/8, Bưu điện tỉnh đã tổ chức chương trình Roadshow truyền thông giới thiệu dịch vụ hành chính công. Nội dung chính của chương trình là truyền thông, giới thiệu đến các cá nhân, tổ chức về việc tiếp nhận và chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh.


Nhân viên Bưu điện tỉnh tham gia diễu hành tuyên truyền về việc tiếp nhận và chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh

Phát biểu tại chương trình, Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh Nguyễn Anh Dũng cho biết, thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19.10.2016 của Thủ tướng Chính phủ (về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích), ngày 20.9.2017, UBND tỉnh đã có quyết định số 3458/QĐ-UBND về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh. Ngày 30.10.2017, UBND tỉnh và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác toàn diện cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, kết quả chưa đạt hiệu quả cao. Do đó, công tác tuyên truyền cần phải đẩy mạnh hơn nữa.

Tại chương trình này, nhân viên Bưu điện tỉnh đã diễu hành qua các trục đường chính của TP Quy Nhơn để tuyên truyền về việc tiếp nhận và chuyển trả kết quả quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh.