Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bưu điện tỉnh Hưng Yên triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2018

Ngày 25/7/2018, Bưu điện tỉnh Hưng Yên đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018.


Biểu dương, khen thưởng các cá nhân đạt thành tích xuất sắc

Với nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên chức, tổng doanh thu toàn đơn vị thực hiện 54,9% kế hoạch, bằng 187,2% so với cùng kỳ 2017; doanh thu tính lương thực hiện 47,6% kế hoạch, tăng 26,2% so với cùng kỳ 2017.

Để đạt được kết quả trên, ngay từ những tháng đầu của năm kế hoạch, Lãnh đạo Bưu điện tỉnh đã thường xuyên nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, kịp thời điều chỉnh hoặc tháo gỡ những khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện. Tại các đơn vị trọng điểm, Bưu điện tỉnh cũng tập trung đẩy mạnh công tác tiếp thị các dịch vụ, phát triển khách hàng mới.

Hội nghị cũng trao đổi, đề xuất các giải pháp triển khai nhiệm vụ trọng tâm với mục tiêu phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018. Theo đó, Bưu điện tỉnh sẽ tập trung mọi nguồn lực để thúc đẩy sản xuất kinh doanh; tăng cường công tác quản lý và nâng cao chất lượng các dịch vụ; duy trì thực hiện 5S; chú trọng công tác đổi mới bưu cục và phong cách phục vụ của giao dịch viên; đẩy mạnh dịch vụ hành chính công…

Nhân dịp này, Lãnh đạo Bưu điện tỉnh đã biểu dương khen thưởng các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua Quý II do Tổng công ty và Bưu điện tỉnh Hưng Yên phát động.