Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bổ nhiệm cán bộ Công đoàn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Ngày 01/8/2018, Ban Thường vụ Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam đã có các quyết định số 492/QĐ-CĐTTTT, 493/QĐ-CĐTTTT, 494/QĐ- CĐTTTT về việc bổ nhiệm cán bộ công đoàn chuyên trách Công đoàn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.


Lãnh đạo Công đoàn Tổng công ty trao quyết định bổ nhiệm cán bộ công đoàn chuyên trách 
cho ông Kiều Ngọc Long, bà Đỗ Minh Lan và ông Nguyễn Duy Tiến (theo thứ tự từ trái sang)

Theo đó, ông Kiều Ngọc Long, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Chánh Văn phòng Công đoàn Tổng công ty sẽ thôi giữ chức Chánh Văn phòng Công đoàn Tổng công ty và được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra Công đoàn Tổng công ty.

Bổ nhiệm có thời hạn đối với ông Nguyễn Duy Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn, nguyên Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Tổng công ty Bưu điện Việt Nam giữ chức vụ Chánh Văn phòng Công đoàn Tổng công ty.

Bổ nhiệm đối với bà Đỗ Thị Minh Lan, nguyên Trưởng phòng Thi đua -  Truyền thống Văn phòng Tổng công ty giữ chức vụ Phó ban Chính sách - Nữ công Công đoàn Tổng công ty.

Ngày 07/8/2018, Lãnh đạo Công đoàn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thừa ủy quyền của Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam đã công bố và trao quyết định bổ nhiệm cho cán bộ công đoàn chuyên trách.

Thay mặt Lãnh đạo Công đoàn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Trần Đức Thích chúc mừng và tin tưởng các đồng chí được bổ nhiệm sẽ phát huy năng lực và thành công trên cương vị công tác mới. Các đồng chí nhận nhiệm vụ mới cam kết hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Lãnh đạo tin tưởng giao phó.