Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bến Tre: Ủy nhiệm thu thuế qua bưu điện từ ngày 1/9/2018

Kể từ ngày 1/9/2018, Cục Thuế tỉnh thực hiện ủy nhiệm thu thuế qua Bưu điện đối với hộ gia đình, cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán trên địa bàn các huyện, thành phố.


Lãnh đạo Chi cục thuế TP. Bến Tre và Bưu điện TP. Bến Tre ký kết hợp đồng ủy nhiệm thu. Ảnh: Hồng Quốc

Thực hiện ủy nhiệm thu thuế qua bưu điện là: hộ gia đình, cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán thực hiện nộp thuế qua đơn vị ủy nhiệm thu thuế là bưu điện không phải nộp thuế qua cơ quan thuế, qua các hình thức: nhân viên bưu điện có thể thu thuế tại địa chỉ kinh doanh của cá nhân, hộ gia đình, tại các điểm giao dịch bưu điện hoặc chuyển khoản ngân hàng, qua thẻ thanh toán hay bằng các hình thức thanh toán điện tử khác thông qua tài khoản của bưu điện (do thỏa thuận cách nộp giữa cá nhân, hộ gia đình với nhân viên bưu điện) thay cho việc trước đây hộ gia đình, cá nhân kinh doanh phải đến các địa điểm tập trung vào giờ hành chính để thực hiện nộp thuế vào ngân sách nhà nước.

Như vậy, với phương thức ủy nhiệm thu thuế này, kể từ ngày 1/9/2018 sẽ có trên 23.700 hộ kinh doanh cá thể thực hiện ủy nhiệm thu thuế qua bưu điện. Đây là phương pháp giảm thiểu thời gian, thủ tục cho ủy nhiệm thu thuế. Đồng thời, hiện đại hóa công tác quản lý thu thuế, thu đủ, kịp thời vào ngân sách nhà nước. NNT được hưởng các dịch vụ nộp thuế theo phương pháp điện tử nhanh chóng, dễ dàng, tiện lợi, giảm thời gian và chi phí.

Việc phát triển nhiều dịch vụ thu thuế văn minh hiện đại sẽ từng bước thay thế hình thức thủ công bằng tiền mặt và tiến đến thực hiện chủ trương về thanh toán không dùng tiền mặt của Chính phủ. Cục Thuế tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để hộ gia đình, cá nhân kinh doanh thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước qua việc thực hiện ủy nhiệm thu thuế qua bưu điện. Bưu điện đảm bảo cơ sở hạ tầng và công nghệ thông tin đáp ứng việc cung cấp dịch vụ tốt nhất cho NNT và kết nối trao đổi thông tin với cơ quan thuế kịp thời và nhanh nhất.