Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Thông tư số 09/2018/TT-BTTTT ngày 29/6/2018 hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thông tin và Truyền thông

Ngày 29/6/2018, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Thông tư số 09/2018/TT-BTTTT Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thông tin và Truyền thông. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2018 và thay thế Thông tư số 13/2015/TT-BTTTT ngày 08/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng trong ngành Thông tin và Truyền thông.

Chi tiết Thông tư 09/2018/TT-BTTTT:

- File 1 xem Tại đây

- File 2 xem Tại đây

- File 3 xem Tại đây
- File 4 xem Tại đây