Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Vĩnh Long: Chi trả trợ cấp bảo trợ xã hội qua 02 năm triển khai

Việc chi trả trợ cấp theo phương án chi trả chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội qua hệ thống Bưu điện đã góp phần thực hiện tốt chính sách trợ giúp xã hội, đáp ứng yêu cầu về quản lý đối tượng, quản lý kinh phí và thực hiện tốt các chính sách khác đối với nhóm đối tượng đang thụ hưởng chính sách trợ giúp xã hội, đồng thời tăng thời gian tập trung thực hiện công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực an sinh xã hội của ngành tại địa phương.


Chi trả trợ cấp bảo trợ xã hội tại BĐ-VHX Tân Hòa, thành phố Vĩnh Long

Từ tháng 8/2016, Sở Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) tỉnh Vĩnh Long là đơn vị chủ quản, đã thông qua việc ký Hợp đồng trách nhiệm chi trả giữa Phòng LĐTB&XH cấp huyện và Bưu điện 8 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long gồm: Bình Minh, Bình Tân, Long Hồ, Mang Thít, Tam Bình, Trà Ôn, Vũng Liêm và Thành phố Vĩnh Long. Đến nay, Bưu điện tỉnh đã tiến hành chi trả trợ cấp bảo trợ xã hội cho 961.781 lượt đối tượng nhận trợ cấp bảo trợ xã hội với gần 379 tỷ đồng tại 110 điểm chi trả trên địa bàn tỉnh. Thời gian chi trả theo hợp đồng được thực hiện từ ngày 7 đến ngày 15 hàng tháng.

Trong thời gian 2 năm triển khai thực hiện, nhằm tạo điều kiện phục vụ tốt cho người dân và kịp thời chấn chỉnh những sai sót phát sinh trong quá trình thực hiện, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho các đơn vị liên quan, Sở LĐTB&XH Vĩnh Long đã chủ động đã nghiên cứu, lấy ý kiến địa phương và đơn vị cung cấp dịch vụ ban hành quy trình thanh quyết toán chi trả trợ cấp bảo trợ xã hội qua hệ thống Bưu điện thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh. Cùng với đó, Sở cũng đã tổ chức gần 20 lớp tập huấn về công tác triển khai thực hiện các chính sách trợ giúp xã hội cho lãnh đạo Bưu điện các cấp và cán bộ chi trả Bưu điện được nâng cao kiến thức về lĩnh vực đang thực hiện nhằm phục vụ đối tượng ngày càng tốt hơn. Các thông tin báo cáo, lưu trữ giữa địa phương và đơn vị cung cấp dịch vụ Bưu điện luôn được Sở LĐTB&XH quản lý, theo dõi đúng quy định. Trong năm 2016 và 2017, Phòng chức năng của Sở đã tổ chức 5 cuộc thanh tra về việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội tại các huyện: Bình Tân, Long Hồ, Vũng Liêm, Mang Thít, Tam Bình; riêng 6 tháng đầu năm 2018, đã thực hiện 4 cuộc giám sát đánh giá việc thực hiện chi trả trợ cấp bảo trợ xã hội qua hệ thống Bưu điện tại 16 xã của 4 huyện: Trà Ôn, Bình Tân, thành phố Vĩnh Long và thị xã Bình Minh.


Hội nghị tập huấn về các Chính sách trợ giúp xã hội tại TP. Vĩnh Long, tháng 8 năm 2018

Từ thực tế triển khai cho thấy, sự phối hợp chặt chẽ giữa Phòng LĐTB&XH và Bưu điện các huyện, thành phố đã giúp công tác chi trả kịp thời, đúng đối tượng qua đó góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại tỉnh nhà.

Việc triển khai thực hiện chi trả chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội qua Bưu điện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long của Sở LĐTB&XH đã thực hiện đúng mục tiêu Chính phủ trong việc phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính nâng cao chức năng nhiệm vụ của cán bộ công chức, viên chức trong phục vụ người dân. Đồng thời giảm nhiệm vụ cho công chức, cán bộ ngành để họ có nhiều thời gian cho nhiệm vụ đóng góp xây dựng, thực hiện chính sách, chăm lo cho đời sống người dân. Bên cạnh đó, hình thức chi trả mới này cũng đã đảm bảo an toàn dòng tiền chi trả cho đối tượng vì Bưu điện rất có kinh nghiệm về dịch vụ chi trả. Điều này giúp cán bộ LĐTB&XH tránh những sai sót trong triển khai, phòng ngừa tiêu cực trong thực thi chính sách.