Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018

Ngày 15/08/2018, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành văn bản số 3236/BĐVN-VN gửi Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tài chính 6 tháng năm 2018.

Xem chi tiết tại đây.