Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Công ty Vận chuyển và Kho vận Bưu điện: Kết quả một năm thực hiện Chương trình “Đổi mới cơ sở sản xuất và phong cách làm việc của CBCNV-NLĐ”

Hưởng ứng Phong trào thi đua của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam về “Đổi mới Bưu cục và phong cách phục vụ của Giao dịch viên Bưu điện”, ngay từ năm 2017, Công ty đã phát động Chương trình thi đua “Đổi mới cơ sở sản xuất và phong cách làm việc của CBCNV-NLĐ tại Công ty Vận chuyển và Kho vận Bưu điện”.


Công nhân lái xe Đội vận chuyển đường trục Trung tâm Khai thác Vận chuyển miền Bắc vệ sinh xe ô tô

Sau một năm thực hiện, Chương trình đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, đồng thời thay đổi căn bản nhận thức, hành động của CBCNV-NLĐ về đảm bảo vệ sinh, an toàn lao động. Theo đó, từ các phòng chức năng khối Văn phòng đến các Trung tâm trực thuộc, tài liệu, mặc bằng khai thác, xe lồng lưới, công cụ, ôtô vận chuyển, trang thiết bị phục vụ sản xuất… được sắc xếp, vệ sinh sạch sẽ, gọn gàng góp phần giảm thiểu rủi ro, cải thiện điều kiện lao động, đảm bảo sức khỏe cho NLĐ. Hiệu ứng của Chương trình có sức lan tỏa và tác động tích cực đến hoạt động sản xuất của Công ty. So với cùng kỳ 7 tháng đầu năm 2017, sản lượng vận chuyển kg.km tăng 159%; khối lương khai thác trung chuyển tăng 390%.


Bưu cục Hà Nội trung chuyển - Trung tâm Vận chuyển và Kho vận miền Bắc ngăn nắp, gọn gàng sau khi xuất hàng 

Để duy trì thực hiện tốt Chương trình này, Công ty có bộ phận thường xuyên, kiên trì theo dõi, chấm điểm, đánh giá khách quan kết quả thực hiện hằng ngày tại các Trung tâm và thông báo kết quả lên hệ thống nội bộ 2 lần/tháng. Những tập thể đạt thành tích tiểu biểu được Lãnh đạo Công ty kịp thời biểu dương tại hội nghị giao ban hàng tháng, qua đó khích lệ CBCNV-NLĐ trong toàn Công ty tự giác, thi đua thực hiện tốt Chương trình.