Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Phú Thọ: Kết quả bước đầu triển khai các dịch vụ hành chính công qua mạng bưu chính

Hiện nay, 20/27 sở, ban, ngành đã ký thỏa thuận hợp tác cung ứng dịch vụ bưu chính - hành chính công với Bưu điện tỉnh Phú Thọ; 13 huyện, thị, thành phố thực hiện việc chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ cơ quan hành chính đến tận tay người dân. Đây là những kết quả bước đầu triển khai các dịch vụ hành chính công qua mạng bưu chính trên địa bàn tỉnh.


Lễ ký kết cung ứng dịch vụ hành chính công giữa Bưu điện tỉnh và Bảo hiểm Xã hội tỉnh

Để thực hiện có hiệu quả Quyết định số 45/2016/ QĐ-TTg và Quyết định số 2077/QĐ-UBND tỉnh về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, Bưu điện tỉnh đã thực hiện nghiêm túc những nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cải cách hành chính (CCHC), cải cách thủ tục hành chính (TTHC); chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành, thị tổ chức ký kết thỏa thuận để triển khai việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua bưu điện.

Xác định việc cung cấp dịch vụ phải đảm bảo an toàn, ổn định, tin cậy, chính xác, thường xuyên, kịp thời trong việc thực hiện dịch vụ chuyển phát hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân, các tổ chức tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại; ngoài việc cung cấp các dịch vụ truyền thống như: Chuyển phát các loại thư, báo, tài liệu, vật phẩm, hàng hóa, chuyển phát nhanh EMS,... Bưu điện tỉnh Phú Thọ đã và đang mở rộng các dịch vụ chuyển phát các dịch vụ khác, trong đó các dịch vụ hành chính công được ưu tiên hàng đầu. Trong quá trình thực hiện, Bưu điện tỉnh đã tăng cường phối hợp cùng các sở, ngành, địa phương tiếp tục triển khai các dịch vụ mới, tiện ích, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp. Qua đó, không chỉ giảm thiểu được áp lực công việc tại bộ phận “một cửa” ở các cơ quan hành chính nhà nước, mà còn giảm được chi phí, thời gian, công sức đi lại, chờ đợi của người dân, góp phần tạo môi trường công khai, minh bạch khi giải quyết các thủ tục hành chính. Đồng thời, giúp Bưu điện tỉnh khai thác tối đa và nâng cao hiệu quả mạng lưới bưu chính công ích và dịch vụ hành chính công tới người dân trên địa bàn tỉnh.


Người dân thực hiện TTHC tại Bưu cục Tiên Cát, thành phố Việt Trì

Năm 2017, đã có gần 55.000 hồ sơ được tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua hệ thống bưu điện, 6 tháng đầu năm 2018 số lượng hồ sơ được trả kết quả đã đạt 71.132 hồ sơ, trong đó các thủ tục liên quan đến Bảo hiểm xã hội đạt 57.906 hồ sơ, chuyển phát chứng minh thư và giấy tờ xử phạt của công an 12.591 hồ sơ, cấp đổi giấp phép lái xe 357 hồ sơ cùng nhiều lĩnh vực khác như tư pháp, giao thông đường bộ, hộ chiếu,… Việc triển khai tốt các dịch vụ hành chính công của của Bưu điện tỉnh Phú Thọ không chỉ góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính theo chủ trương của Chính phủ mà còn cung cấp dịch vụ rất tiện ích, giúp người dân, tổ chức tiết kiệm chi phí, thời gian trong thực hiện các thủ tục hành chính; đồng thời tiếp tục khẳng định được vai trò, vị thế của Bưu điện Việt Nam và là cánh tay nối dài của các cơ quan hành chính nhà nước để khách hàng tin cậy tìm đến sử dụng dịch vụ.

Với mục tiêu góp phần cải cách hành chính công, trong thời gian tới Bưu điện tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục cải tiến, đổi mới quy trình cung cấp dịch vụ, đặc biệt là chuẩn hóa các công đoạn cung cấp dịch vụ hành chính công để vừa đáp ứng yêu cầu của các cơ quan quản lý hành chính vừa tạo sự thuận tiện, đơn giản cho người dân khi tiếp cận dịch vụ tại các bưu cục giao dịch, tăng cường các giải pháp hợp lý hóa công tác quản lý, kinh doanh, khai thác trên toàn mạng lưới. Nâng cao năng lực vận chuyển bưu chính bằng xe ô tô chuyên ngành; đầu tư phương tiện cho đội ngũ bưu tá; đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ công nhân viên, kỹ năng giao tiếp với khách hàng và Nhân dân sử dụng dịch vụ, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình giúp tổ chức, cá nhân hiểu rõ lợi ích và sử dụng dịch vụ nộp hồ sơ, trả kết quả qua mạng lưới bưu điện.

Trong thời gian tới, được sự quan tâm của UBND tỉnh, Bưu điện tỉnh sẽ phối hợp với văn phòng UBND tỉnh tổ chức tiếp nhận nhu cầu chuyển phát của cơ quan, tổ chức và người dân tại Trung tâm hành chính công của tỉnh. Ngoài việc tư vấn, giới thiệu dịch vụ chuyển phát kết quả thủ tục hành chính, nhân viên Bưu điện sẽ tiếp xúc, hướng dẫn Nhân dân khi đến thực hiện thủ tục hành chính.