Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Kết quả Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 diễn ra từ ngày 24 - 26/9/2018 tại Thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị quan trọng đánh dấu bước phát triển mới của phong trào công nhân, viên chức, lao động, khẳng định vai trò, vị trí của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.


Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh cùng Đoàn đại biểu tham dự Đại hội.

Tham dự Đại hội có 946 đại biểu (trên tổng số 950 đại biểu được triệu tập) đại diện cho hơn 10 triệu đoàn viên, CNVCLĐ cả nước và 7 đoàn đại biểu quốc tế. Đại hội đã bầu 161 đồng chí vào Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII, nhiệm kì 2018-2023. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XII đã bầu 22 đồng chí vào Đoàn Chủ tịch. Đồng chí Bùi Văn Cường được Ban Chấp hành bầu tái đắc cử chức danh Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII. Đồng chí Chu Văn Bình, Chủ tịch Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam tái đắc cử Ủy viên Ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam.


Đoàn đại biểu Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam tham dự Đại hội

Với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Trách nhiệm”, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam khẳng định quyết tâm của các cấp công đoàn, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, chủ động đổi mới tổ chức và hoạt động, góp phần xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Báo cáo nhanh kết quả Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 – 2023 tại đây.