Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Khuyến mại hấp dẫn cho dịch vụ bưu phẩm, bưu kiện quốc tế, EMS quốc tế

Nhân ngày Bưu chính thế giới 09/10/2018, từ ngày 01/10 đến ngày 30/11, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam sẽ tổ chức chương trình khuyến mại hấp dẫn đối với những khách hàng trên cả nước sử dụng dịch vụ bưu phẩm, bưu kiện quốc tế, EMS quốc tế.

Tất cả các khách hàng sử dụng dịch vụ bưu phẩm, bưu kiện quốc tế (không tính các khách hàng sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng nặng quốc tế) và EMS quốc tế sẽ được tặng phiếu CN01 (Phiếu trả lời quốc tế). Cụ thể, khi khách hàng sử dụng dịch vụ bưu phẩm, bưu kiện quốc tế và EMS quốc tế có giá trị đến 500.000 đồng sẽ được tặng 01 phiếu CN01. Mỗi 500.000 đồng tiếp theo (không tính phần lẻ) sẽ được tặng tiếp 01 phiếu CN01.

Mỗi phiếu CN01 có giá trị tương ứng 27.000 đồng đã bao gồm thuế VAT.

Khách hàng sử dụng phiếu CN01 được tặng để trả cước cho dịch vụ thư cơ bản đi quốc tế (bao gồm thư thường và bưu thiếp thường có trọng lượng đến 20g).

Khi khách hàng sử dụng phiếu CN01 cho dịch vụ thư cơ bản quốc tế, bưu cục chấp nhận sẽ đóng dấu nhật ấn và căn cứ vào địa chỉ nước nhận ghi trên bưu gửi để thực hiện dán tem chính hoặc dấu in cước thay tem có giá trị tương đương cước của 01 bức thư cơ bản từ Việt Nam đi nước đó.

Thời gian áp dụng khuyến mãi từ ngày 01/10 đến ngày 31/11/2018 hoặc khi hết phiếu CN01 tùy theo điều kiện nào đến trước.

Để thông tin rộng rãi, Bưu điện Việt Nam cùng các Bưu điện tỉnh, thành phố đặc biệt chú trọng tới việc tổ chức các chương trình truyền thông đến với tất cả các khách hàng. Bên cạnh việc đăng tải thông tin trên website  của Tổng công ty tại địa chỉ: http://www.vnpost.vn/vi-vn, Fanpage của Tổng công ty: https://www.facebook.com/vnpost.vn/ và Website, Fanpage của các Bưu điện tỉnh, thành phố, các bưu cục và lực lượng bán hàng của Bưu điện tỉnh, thành phố cũng tổ chức nhiều hoạt động tiếp thị hấp dẫn tới khách hàng trên cả nước.

Dịch vụ bưu phẩm, bưu kiện quốc tế và EMS quốc tế là dịch vụ chuyển phát tài liệu, vật phẩm, hàng hóa từ người gửi tới người nhận giữa Việt Nam với gần 200 nước trên thế giới trong khuôn khổ Liên minh Bưu chính Thế giới UPU thông qua mạng lưới của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.