Tọa đàm 20 năm Bưu điện Văn hóa xã

20 năm xây dựng và phát triển, Bưu điện Văn hóa xã đã trải qua giai đoạn thăng, trầm và đang tiếp tục có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Ngược dòng thời gian, ôn lại về những ngày đầu thành lập, đồng thời chia sẻ về những tình cảm, sự gắn bó với BĐ-VHX, 04 khách mời đặc biệt đã giành thời gian cùng toạ đàm, trao đổi về nhiều nội dung quan trọng trong suốt 20 năm hình thành và phát triển BĐ-VHX. Khách mời của chương trình tọa đàm là ông Đỗ Trung Tá, Nguyên Bộ trưởng Bộ Bưu chính viễn thông; ông Phan Tấn Linh, Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông Hà Tĩnh; chị Nguyễn Thị Thanh Hương, Giám đốc Bưu điện tỉnh Yên Bái và chị Nguyễn Thị Uyên, chuyên quản BĐ-VHX huyện Đông Triều - Quảng Ninh.

Trước tiên xin được dành câu hỏi “cha đẻ của Bưu điện Văn hóa xã” đó chính là ông Đỗ Trung Tá - Nguyên Bộ trưởng bộ Bưu chính Viễn thông. Xin ông cho biết, xuất phát từ đâu mà ông lại có ý tưởng về việc xây dựng mô hình BĐ-VHX và ý nghĩa của cái tên Bưu điện Văn hóa xã ?

Năm 1998, Tổng công ty Bưu chính Viễn thông đã đạt doanh số gần 1 tỷ USD, thành quả ngành bưu chính viễn thông mang lại cho đất nước lúc này rất lớn. Với suy nghĩ làm sao để người nông dân nơi nghèo nhất cũng được hưởng thành tựu của ngành, tôi đã đề nghị thành lập điểm BĐ-VHX.

Tên gọi BĐ-VHX với mong muốn rằng đây sẽ là điểm sáng ở nông thôn cả về bưu chính viễn thông và văn hóa, là nơi tụ họp của người dân trong xã để được hưởng những thiết chế văn hóa miễn phí, hưởng các dịch vụ bưu chính viễn thông. Sự xuất hiện của BĐ-VHX đã góp phần cho cuộc sống tinh thần của người dân nông thôn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa được nâng lên đáng kể.

Hôm nay xem lại những hình ảnh một thời BĐ-VHX bị xuống cấp mà tôi lại rớt nước mắt. Nhưng rất mừng, những hình ảnh đó đã qua rồi. BĐ-VHX giờ đã có nhiều thay đổi tích cực.

Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, nếu viễn thông kết hợp mạnh mẽ với BĐ-VHX thì không phải lo chuyện các trạm BTS lắp ráp khó khăn. M